Sveriges Radio publicerar nu lyssningssiffror baserade på ny metod

Sveriges Radio publicerar nu lyssningssiffror baserade på ny metod

Denna vecka publicerar Sveriges Radio lyssningssiffror baserade på ny metod, nya filter och nya beräkningar, implementerade enligt Poddindex nya regler baserade på IAB:s regelverk. Sveriges Radio använder nu en mer detaljerad loggfilsanalys, som innebär högre kvalitet i mätningen, och samtidigt möjliggör att följa Poddindex regler fullt ut.


Under hösten och vintern kommer Sveriges Radio liksom övriga aktörer att delta i tester inför den kommande processen med audit som ska genomföras av Kantar Sifo för godkännande av Poddindex.


De jämförelser av data som gjorts indikerar att totalsiffran för Sveriges Radio liknar de nivåer som tidigare visats på Poddindex.se. Lyssningar har påverkats mer än räckvidd. Enskilda programtitlar kan visa en större variation, men uppfattningen är att i de fall skillnaden är stor, hanterar den nya metoden lyssningen mer korrekt än tidigare. Sveriges Radio har hittills haft en förenklad metod för mätning med ett godkänt undantag från reglerna.


Vi är glada att nu kunna sjösätta både en förbättrad mätprocess och harmoniera mätreglerna med övriga poddaktörer,


säger Anna Johansson, digital analytiker vid Sveriges Radio.