Ofullständiga siffror för Sveriges Radio vecka 45-47 2020

Ofullständiga siffror för Sveriges Radio vecka 45-47 2020

För kännedom har Sveriges Radios siffror för vecka 45 och 46, samt till viss del vecka 44 och 47, påverkats av förändringar hos Spotify.

Under dessa veckor har lyssning hos Spotify inte kunnat registreras fullt ut i Sveriges Radios mätningar.

Därför har Sveriges Radio valt att inte publicera data för veckorna 45 och 46 2020.


Från och med torsdag vecka 47 verkar förutsättningarna ha återgått till det normala.

Felet påverkar veckoräckvidd och lyssningar nedåt, för Sveriges Radio totalt i storleksordningen 5-10%.