Cross Media Measurement-initiativet, en svensk branschstandard som gör det lättare att jämföra, planera och kombinera olika medieköp

Cross Media Measurement-initiativet, en svensk branschstandard som gör det lättare att jämföra, planera och kombinera olika medieköp

Sveriges Annonsörer har med ett flertal bolag som omfattar annonsköpare, mediehus, byråer och plattformar lanserat sina resultat i initiativet. Det centrala verktyget i standarden, ”The Advertising Value Chain”, ger total överblick över var, när och hur annonser levereras. Också terminologin uppmärksammas.

En viktig insikt är nämligen att många i branschen blandar ihop enheter med människor, mediaräckvidd med annonsräckvidd, synlig annonsräckvidd med sedd annonsräckvidd. Så med detta gedigna arbete ska alla i branschen få större kunskap om annonsköp.

Med levererad view/visning betyder det inte att man vet att någon har sett annonsen, det betyder att annonsen har spelats/laddats. För att veta om annons faktiskt har laddats till en viss procentsats och visats på en användares skärm under en definierad tid måste man lägga till en synlighetsmätning (viewability). Detta garanterar fortfarande inte att en människas ögon har sett annonsen, då behövs en eyetracking.

 

Räckvidd

Medieräckvidd är mängden människor som läser en specifik tidning, lyssnar på en radiokanal eller podcast, ser en TV-kanal, TV-program, YouTube-avsnitt etcetera.

Antalet personer som läser en tidning – medieräckvidden – är inte detsamma som antalet personer som öppnar sidan där annonsen visas – annonsräckvidden. Detsamma gäller för en digital nyhetssajt där annonsen kommer att renderas på en del av den dagliga sidan, till exempel en andel på 25 procent av visningarna.

Mediesajter, tidningar, influencers marknadsförs och säljs ofta baserat på den totala medieräckvidden per vecka/dag. Detta är inte detsamma som räckvidden en specifik annons kommer att få.

Teknisk räckvidd är inte detsamma som individräckvidd, eftersom enheter och människor inte är samma sak.

Alla digitala medier och annonsservrar levererar visningar mätt utifrån enhetsnivå/device. För att kunna mäta räckvidd av människor behöver man mäta kontakter genom en individpanel. Inloggade konton är inte detsamma som nådda (reached) personer, eftersom personer kan ha flera konton.

För att jämföra räckviddssiffror från olika medier visas en kartläggning av vilka typer av mätdata som finns och används i modell i verktyget Advertising Value Chain. Själva datan kan vara allt från självrapporterad och inte granskad (röd) till tredjepartsreviderad och verifierad (grön). Kedjan visar de olika stadierna där annonserna levereras eller räknas.

 

Ta del av rapporter och verktyg här.

 

Generella benämningar:

MEDIA REACH: The number of people reached by the media during a specified period.

AD REACH: The number of people reached by the ads during a specified campaign period.

UNIQUE (WEB) USERS: The number of unique devices, browsers or apps making server requests during a specified period.

CONTACTS: The number of visible ads exposed to people.

IMPRESSIONS: The number of ads requested from servers and Rendered on devices VIEWS The number of ads requested from servers and played on devices.

AVERAGE FREQUENCY (OTS): The average number of contacts with people i.e. how many times people have the opportunity to see the ads.

CPT: The price for 1000 contacts with people i.e. the contact cost.

CPM: The price for 1000 rendered- or played ads on devices or apps.

eCPM: The price for 1000 rendered ads according to specific industry standards.