Trendspaning poddåret 2022

Trendspaning poddåret 2022

Poddmediet är ett snabbt växande medie och en framgångsrik podd handlar först och främst om att man producerar ett bra och intressant innehåll som tilltalar lyssnarna.

Poddar står för 1,1% av de digitala annonsinvesteringarna, men det ökar snabbt. Inom kategorin ljudmedier tror man att investeringarna i podd kommer att stå för mer än en fjärdedel. Ta del av IRM och IAB Sveriges mätning av reklaminvesteringarna här.


Så vad tror experterna om den framtida poddkonsumtionen?

Utvecklingen visar på en ökad fragmentering av marknaden. Dels med fler plattformar och aktörer, men också med betalningslösningar, exempelvis där poddavsnitt i sin helhet endast kan nås genom inloggning. Men innehållet står fortsatt i fokus.

Experter från några av de anslutna företagen på Poddindex har delat med sig av en hel del spännande trendspaningar.

Mattias Björkman, affärschef för podcast på Bauer Media Audio och Ordförande för Poddindex Tekniska Kommitté säger;

"Vi ser fortsatt stark tillväxt i lyssning som drivs av bra innehåll och hög tillgänglighet. Lyssnarna blir mer kräsna men innehållet blir också bättre och mer varierat. Lyssnandet är fortfarande högst bland storstadsbor i 30-årsåldern, men vi ser stark tillväxt i alla åldersgrupper och i hela Sverige. Historiskt har lyssnandet uteslutande drivits av mobilen, men vi ser nu att lyssningen sakta ökar även på andra enheter, framför allt i hemmet.”


Frida Klevemark, Nordisk innehållschef Acast;

”Vi ser hur lyssnandet ökar på bred front, här finns stora möjligheter. ’Så lever du längre’ är ett exempel på en uppstickare med en mognare lyssnargrupp som från ingenstans tagit sig högt upp på Poddindex.”


Anna Johansson, analytiker Sveriges Radio;

”För Sveriges Radios del har de riktigt stora titlarna behållit sin position, och nya titlar riktade mot specifika målgrupper har också funnit sin publik. Exempelvis har både sport- och barninnehåll i poddformat sammantaget fungerat bra, och titlar med något yngre målgrupp som P3 Krim och P3 ID, får en allt större publik.”


Mattias Björkman, affärschef för podcast på Bauer Media Audio fortsätter;

”Det är en till synes omättlig efterfrågan på True Crime och spänningsdokumentärer, samtidigt som det klassiska pratpoddandet står starkt. Publiken har också hittat till nyheter, där finns sannolikt stor tillväxt framåt.”


Isabella Ahmadi, podcastspecialist Aller media;

"Relationer, föräldraskap och personlig utveckling lockar, men även aktualiteter inom både nöje, kultur och samhälle är teman som eftersöks.”


Det sker löpande förändringar kring aktörers och plattformars erbjudanden och funktonalitet, t. ex avseende prenumerationer och annonsering, och det påverkar experternas tankar kring framtida strategier för ljudmediet. Det är fortsatt viktigt att hålla ihop konsumtion i en crossmedia integration med övriga valutor såsom TV, Radio, digitala mätningar (app, mobil, desktop), Sociala Medier, bio, direktreklam, print och så vidare.

Pandemin har dessutom varit en anledning till ett ökat podcastlyssnade och tydligt med lyssnande under andra tider på dagen än man förut haft.


Johan Dahlberg, head of podcast production Perfect Day;

”Ju mer mediet mognar, desto mer specialiserat blir utbudet samtidigt som lyssnaren generellt blir mer medveten och kräsen. Trots att den traditionella ”pratpodden” fortsatt kommer vara dominerande kommer vi får se en allt brokigare poddbukett framöver.”


Frida Klevemark, Nordisk innehållschef Acast reflekterar;

“Världsläget hörs i podd, det vet vi inte minst efter ett par år av pandemi. När människor berörs på djupet finns ett behov av att diskutera, analysera och hålla sig uppdaterad. Det finns ett rikt utbud av poddar som på olika sätt berör kriget i Ukraina och vi hör på bred front kreatörer som belyser och bearbetar situationen i Europa."


Anna Johansson, analytiker Sveriges Radio;

”Utbudsmässigt arbetar Sveriges Radio för att ytterligare samordna linjärt och on demand-innehåll på ett sätt som blir fruktbart både publikt och produktionsmässigt.”


Podcastlyssnarna lyssnar i högre utsträckning på annat ljudinnehåll, såsom streamad musik och ljudböcker, än andra målgrupper. Man verkar helt enkelt tycka om att konsumera innehåll genom att lyssna. Detta enligt ORVESTO Konsument.


Har du frågor om Poddindex och/eller Poddlyssnande?

Kontakt:

e: maria.grip@kantar.com

e: johanna.ollevik@kantar.com