Missvisande jämförelsedata för Sveriges Radios poddar

Missvisande jämförelsedata för Sveriges Radios poddar

På grund av tekniska problem uppvisas missvisande jämförelsedata för Sveriges Radios poddar i listorna. Värden noterade är 0 % Förändring mot föregående vecka vilket inte är korrekt.


Detta medför också att rapportexporter på podcast-nivå för SR uppvisar data för enbart en enskild vecka för veckorna 26-30). Övrig historisk data går att få ut samlat om man väljer vecka 25 eller vecka 31 och sedan laddar ner rapport.