Nya definitioner på Poddindex ska förtydliga de tekniska måtten

Nya definitioner på Poddindex ska förtydliga de tekniska måtten

Poddindex tekniska kommitté har 15 februari 2023 beslutat att ändra definitionerna av "Räckvidd" och "Lyssningar" i Poddindex topplistor och grafer.

Följande begrepp ersätter de gamla benämningarna;

  • Räckvidd (Lyssnare) byter till Teknisk Medieräckvidd
  • Lyssningar byter till Starter/Nedladdningar


Anledningen är att det blir allt viktigare att förtydliga vad den tekniska mätningen och rapporteringen innebär. Med detta skifte hoppas vi att användare av Poddindex får bättre förståelse för vad de tekniska uppgifterna avser.


Poddindex mäter teknisk medieräckvidd, därmed ej annonsräckvidd, och det gäller för alla episoder (hela mediekataloger) och styrs också av 60 sek startat/nedladdat enligt regelverket. Veckoräckvidden motsvrar inte heller avsnittsräckvidd då hela mediekataloger uppdateras veckovis.