Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public serviceföretag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar nära fem miljoner människor på våra kanaler.

Sveriges Radio sänder under ett år drygt 170 000 timmar, varav cirka 90 procent är marksänd radio. Dessutom finns ett särskilt poddutbud. 25 lokala P4-kanaler sänder nyheter, program och service i hela landet. Fördjupning i P1, P2 och P3 – för olika intressen.